main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στην Ημέρα Ανοιχτής Διαβούλευσης που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στην Ημέρα Ανοιχτής Διαβούλευσης που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης συμμετείχε στην ημέρα ανοιχτής διαβούλευσης που διοργάνωσαν το Τμήμα Τουρισμού και η Επιτροπή Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου (ΕΕΚΕ) Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, μετά από πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και ήταν μάλιστα ο μοναδικός εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.

 

Η συνάντηση έγινε στο κτήριο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είχε ως αντικείμενο το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Τουρισμού  «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

 

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος, αρχικά αναφέρθηκε, ότι το ν/σ ενώ είναι το πρώτο που εισάγει η Κυβέρνηση για τον τομέα του Τουρισμού, ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και την Απασχόληση, δεν αποτυπώνει ουδόλως τις βασικές γραμμές της Εθνικής Τουριστικής Πολιτικής και δεν προσεγγίζει σοβαρά και δομικά ζητήματα για τον τομέα του Τουρισμού.

 

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα θεσμικά, οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν με το τρέχον ν/σ, όπως εργασιακό καθεστώς, αντιμετώπιση του καταστροφικού φαινομένου All Inclusive για τα μικρά ξενοδοχεία και την τοπική αγορά, την προστασία της παράκτιας ζώνης και τη σοβαρή αντιμετώπιση των θεμάτων που άπτονται του αιγιαλού-παραλίας, το ρόλο του ΕΟΤ, την αποκέντρωση των υπηρεσιών του ΕΟΤ και τη διασύνδεσή της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Τόνισε ιδιαίτερα το αδιέξοδο που χαρακτηρίζει τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις και την πλήρη αδυναμία τους να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά. Χρειάζονται θαρραλέα μέτρα στήριξης, χρηματοδότησης των μικρών καταλυμάτων για να επιβιώσουν και η λειτουργική ενοποίηση που επιχειρείται με το ν/σ να είναι ουσιαστική, απλή και αποτελεσματική.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου ανέδειξε ιδιαιτέρως, το σοβαρό πρόβλημα της ανεξέλεγκτης και αυθαίρετης κυκλοφορίας των τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων στις τουριστικές περιοχές και αναφέρθηκε στην αναστάτωση που έχει δημιουργήσει αυτή η κατάσταση στην τοπική κοινωνία των τουριστικών περιοχών. Κατέθεσε πλήρη και ολοκληρωμένη πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου για την αντιμετώπιση του φαινομένου, την οποία είχε υιοθετήσει μετ’ επαίνων η Υπουργός Τουρισμού και με την οποία συμφωνεί και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και ζήτησε από το ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει την πρόταση του Δήμου.

 

Ήδη η κ. Υπουργός Τουρισμού έχει δεσμευτεί στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ότι θα επαναφέρει το σχετικό άρθρο στο ν/σ για την αδειοδότηση των τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.ε.

 

Στόχευσε σε συγκεκριμένα άρθρα του ν/σ και ζήτησε

  • - Να μη μειωθεί το τέλος παρεπιδημούντων από το 2% στο 0,5% για τα πρώην Ολυμπιακά Ακίνητα
  • - Η εισφορά που θα δοθεί για τη νομιμοποίηση των τουριστικών λιμένων να αποδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • - Να αποδοθεί στο Δήμο Χερσονήσου ο Τουριστικός Λιμένας Μαλίων, προκειμένου να επιδιώξει την αποπεράτωση και τη λειτουργία του, επειδή μέχρι σήμερα το κράτος δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει αυτή την υποδομή
  • - Να ληφθούν υπόψη η εμπειρία του Δήμου Χερσονήσου για το Παρατηρητήριο Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού και συγκεκριμένα τα πορίσματα της μελέτης (case study) που εκπονεί ο Δήμος για την Ποιοτική και Ποσοτική Μέτρηση της τουριστικής δαπάνης με τον Καθηγητή κ. Γεράσιμο Ζαχαράτο
  • - Τη θεσμοθέτηση της Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού και την ανάθεση σ’ αυτήν συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων
  • - Την αξιοποίηση στον τομέα του τουρισμού, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και των νέων Χρηματοδοτικών εργαλείων, με το συντονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία είναι:
  • - i)      ITI (Integrated Territorial Investments = Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις)
  • - ii)     CLLD (Community-led Local Development = Δημοτικές Πρωτοβουλίες Τοπικής Ανάπτυξης)

copyright © Δήμος Χερσονήσου