main img main img main img main img main img main img main img main img

Θετικά αξιολογήθηκαν οι προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος Χερσονήσου από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του LEADER

 

 

 

Γούρνες, 2  Ιουλίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Θετικά αξιολογήθηκαν οι προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος Χερσονήσου από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του LEADER


Θετικά αξιολογήθηκαν, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του LEADER , οι προτάσεις που κατέθεσε ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσια της 2ης προκήρυξης του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ.


Συγκεκριμένα πρόκειται για προτάσεις που αφορούν στα εξής σημαντικά έργα :

 «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μ. Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν» της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου Υπομέτρο L 322 : «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση  L 322-1 : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων», με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου της μονής, τόσο σε αισθητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, με προϋπολογισμό 250.000 €.


«Συντήρηση Μονοπατιών Περιπατητικών Διαδρομών Δημοτικής Ενότητας Μαλίων» Υπομέτρο «L 323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς» - Δράση «L323-1 Βελτίωση – σήμανση μονοπατιών», με στόχο τη βελτίωση και τη σήμανση των μονοπατιών των διαδρομών εντός ενός πλαισίου αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής του Δήμου Χερσονήσου, με προϋπολογισμό 94.855,52 €


«Αποκατάσταση- Ανάδειξη υφιστάμενου μονοπατιού στο Καλό Χωριό Δ.Ε. Γουβών» Υπομέτρο L323: «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς», Δράση L323-1: «Βελτίωση- σήμανση μονοπατιών, διαμόρφωση θέσεων θέας», με στόχο  αφενός την αποκατάσταση και την αναβάθμιση της περιοχής, δημιουργώντας διέξοδο εκτόνωσης και αναψυχής στους κατοίκους της, ώστε να είναι πιο εύκολη η πρόσβαση του κοινού και αφετέρου την δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, με αντίκτυπο στην αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, με προϋπολογισμό 70.000 €.

 

«Δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης και Προβολής» Υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» Δράση L313-1 «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης» (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης με στόχο την εκπλήρωση των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών πολιτικών, για την ποιοτική τουριστική πληροφόρηση των πολιτών και των τουριστών επισκεπτών, καθώς και για την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Χερσονήσου και της Κρήτης, με προϋπολογισμό 113.325,60.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Ο Δήμος Χερσονήσου αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και επιδιώκει με τις προτάσεις που καταθέτει να εδραιώσει την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου