main img main img main img main img main img main img main img main img

Προκήρυξη έργου «Οδικές προσβάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων»

Χερσόνησος, 1η Μαρτίου 2012

 

Προκήρυξη έργου «Οδικές προσβάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων»

 

Προκηρύχτηκε ο διαγωνισμός για το  έργο «Οδικές προσβάσεις Μαλίων» που ανήκει στο τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) «Σταλίδα – Όρια Νομού Λασιθίου».

 

Μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ ανακοινώθηκε επίσημα από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου στις 24 Απριλίου 2012.

 

 

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή των υπολειπόμενων παράλληλων έργων του ΒΟΑΚ, την η προσωρινή σύνδεση των Μαλίων με την αρτηρία στην περιοχή της επαρχιακής οδού προς Κράσι, την κατασκευή των κλάδων εισόδου & εξόδου, τη διευθέτηση του ρέματος Χαμόπρινας, καθώς και την αντιολισθητική στρώση, τα ηχοπετάσματα και την σήμανση.

 

 

Συγκεκριμένα τα έργα που θα κατασκευασθούν με την εργολαβία «Οδικές Προσβάσεις Μαλίων» είναι τα παρακάτω:

 

  1. Πλήρης κατασκευή των κλάδων εισόδου & εξόδου της αρτηρίας για τη δημιουργία των προσβάσεων Μαλίων
  2. Τεχνικό διευθέτησης ρέματος Χαμόπρινας (ανοικτός και κλειστός αγωγός για τη διέλευση των ραμπών, κλειστός οχετός ομβρίων Μαλίων)
  3. Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις προσβάσεις και στο συνδετήριο Μαλίων
  4. Κατασκευή αντιολισθηρού ασφαλτικού τάπητα, ηχοπετάσματα και σήμανσης

 

Το έργο είναι συνολικού Προϋπολογισμού 10.000.000 € και υλοποιείται σε πέντε υποέργα:

 

  1. Ολοκλήρωση Έργων Παράκαμψης Μαλίων,
  2. Μελέτες (Μελέτη πλήρους κόμβου Μαλίων και Μελέτη Περιφερειακής Οδού Σχεδίου Πόλης),                                             
  3. Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.                                                        
  4. Απαλλοτριώσεις – αγορά εδαφικών εκτάσεων                                              
  5. Αντεπιστασία Αρχαιολογίας                                                                     

 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Με την ολοκλήρωση των προσβάσεων θα εξασφαλισθεί η ομαλή και ασφαλής σύνδεση της Δημοτικής Κοινότητας Μαλίων με τη σημαντική αρτηρία του ΒΟΑΚ «Σταλίδα – Όρια Νομού Λασιθίου». Θα γίνουν σημαντικά έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων, θα μελετηθεί η νέα παρακαμπτήριος οδός του Σχεδίου Πόλης Μαλίων και θα συνταχθεί η πλήρης μελέτη του κόμβου Μαλίων για τη διασύνδεση του ομώνυμου οικισμού, του οικισμού Κρασίου και του Οροπεδίου Λασιθίου.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου