main img main img main img main img main img main img main img main img

Εγκρίθηκε από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ και τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου έλαβε πρώτος, σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 που κατέθεσε στην Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον έλεγχο νομιμότητας του.

 

Οι υπηρεσίες του Δήμου καθώς και το σύνολο των Νομικών Προσώπων του, κατέβαλαν το μέγιστο των προσπαθειών τους, ώστε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να ολοκληρωθεί εντός των αρχικών προθεσμιών  (Νοέμβριος 2011) μη κάνοντας χρήση  της παράτασης που δόθηκε από το Υπουργείο για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012.

 

Η έγκαιρη ολοκλήρωση του αποδεικνύει την σημαντικότητα την οποία προσδίδει η Δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο πόνημα, προσδοκώντας άμεσα αυτό να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο σύγχρονης διοίκησης των δημοτικών υπηρεσιών, βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες και παράλληλα μέσο για να ενισχυθεί ο κοινωνικός έλεγχος, αφού συμβάλλει στη δημοσιοποίηση των στόχων της Δημοτικής Αρχής και παρέχει δυνατότητες αξιολόγησης.

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα βοηθήσει να γίνουν ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και ο σχεδιασμός του Δήμου να ικανοποιεί τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Αυτό θα επιτευχθεί και θα υποστηριχθεί με την καθιέρωση διαδικασιών συμμετοχής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος από την τοπική κοινωνία, σε συνεργασία με το Δήμο. Έτσι, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα θα αποκτήσει ουσιαστική υπόσταση και νόημα και δεν θα εξελιχθεί σε μια ακόμη τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση του Δήμου. 

copyright © Δήμος Χερσονήσου