main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνάντηση Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη και Αντιδημ. κ. Ιωάννη Μαστοράκη με τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ της Ενώσεως Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου αναφορικά με την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητος και φωτισμού

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 συνάντηση στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες με την  Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου. Η συνάντηση αυτή έγινε μετά από  αίτημα της Ένωσης Ξενοδοχείων με αντικείμενο τη συζήτηση, ανάλυση και αιτιολόγηση της απόφασης που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο και που αναφέρεται στην τιμολογιακή πολιτική για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού  έτους 2012 και εξής.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μαστοράκη που παρέστησαν στη συνάντηση, διαβεβαίωσαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι, η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει επιλέξει να  είναι αλληλέγγυα και συμπαραστάτης της επιχειρηματικότητας και της τόνωσης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα ο οποίος έχει ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για την τοπική οικονομία αλλά και για ολόκληρη την Κρήτη και τη χώρα.

 

Ο Δήμαρχος ξεκαθάρισε  προς τους παριστάμενους με τον πιο σαφή τρόπο ότι  ο Δήμος έχει υποχρέωση από το νόμο να ισοσκελίζει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στον τομέα της  καθαριότητας και του φωτισμού με τα εισπραττόμενα έσοδα . Η υλοποίηση αυτής της δέσμευσης  ελέγχεται  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δεν αποτελεί επιλογή της Δημοτικής Αρχής.

 

Το διαπιστωμένο άνοιγμα μεταξύ εισπραττομένων εσόδων  και δαπανών που καταγράφεται όλα τα τελευταία χρόνια εκαλύπτετο από μέρος των τελών παρεπιδημούντων. Μετά το 2009 όμως, που ανετράπη και στην ουσία κατηργήθη το τέλος αυτό, δηλαδή μειώθηκε από 2%  στο 0,5%, είναι ρητή η υποχρέωση της τυπικής και ουσιαστικής ισοσκέλισης εσόδων και δαπανών που αφορούν την καθαριότητα και τον φωτισμό με επιβάρυνση των χρηστών.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο της σύνταξης του προϋπολογισμού του έτους 2012 προέβη στην αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Για την απόφασή του αυτή συνεκτιμήθηκε και η  μείωση των δαπανών που επέφερε ο Δήμος κατά 1.000.000 €, προς όφελος των καταναλωτών,  με την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη των υπηρεσιών καθαριότητας.

 

Η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών έγινε με βάση τις  αρχές της αναλογικότητας και της αντικειμενικής κατανομής του κόστους των υπηρεσιών τόσο στις οικίες όσο και στα καταστήματα και ξενοδοχειακές μονάδες.

 

 

Όσο αφορά τα τουριστικά καταλύματα άμεσα εφαρμόζονται σημαντικά μέτρα ελαφρύνσεων όπως η κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με το μέγεθος των καταλυμάτων,  η εφαρμογή της εποχικότητας και η διαφορετική χρέωσης των χώρων των δωματίων  από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους (πλασματικότητα). Με την παραπάνω τιμολόγηση εξασφαλίζεται μείωση της χρέωσης στις μικρές ξενοδοχειακές μονάδες της τάξης του 20%.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου τέλος στηρίζοντας έμπρακτα την επιχειρηματικότητα, εκπονεί μελέτη που στηρίζεται σε   σύγχρονες μεθόδους χρέωσης  των  τελών καθαριότητας ανάλογα με τον παραγόμενο όγκο των απορριμμάτων και την υιοθέτηση μεθόδων ανακύκλωσης από τις επιχειρήσεις, μειώνοντας τον όγκο των απορριμμάτων και αξιοποιώντας τα υπολείμματα τους με σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον.

copyright © Δήμος Χερσονήσου