main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Δ.Ε. Γουβών» του Δήμου Χερσονήσου

 

 

Γούρνες, 1η  Ιουλίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Υπογραφή σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Δ.Ε. Γουβών» του Δήμου Χερσονήσου  

 

Την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 υπογράφηκε στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου  στις Γούρνες, η εργολαβική σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου Δ.Ε. Γουβών» του Δήμου Χερσονήσου. Ανάδοχος του έργου είναι η Η Κοινοπραξία ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ – Κ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., με νόμιμο εκπρόσωπο της τον Χατζάκη Κωνσταντίνο του Σταύρου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 47.070,32 € χωρίς ΦΠΑ και η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του ορίζεται Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι μήνες. 

Σύντομη Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του πολιτιστικού κέντρου Βοριτσίου της Δ.Ε. Γουβών.

Το κτίριο στην σημερινή του μορφή είναι ημιτελές και προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα και να φιλοξενήσει κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, απαιτούνται οι παρακάτω συμπληρωματικές εργασίες:

Α) ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Προβλέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος θα καθαριστεί από την φυτική γη, θα επιστρωθεί με ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο διαμόρφωσης, δημιουργώντας χώρους φύτευσης, πεζοδρόμια περιμετρικά του κτιρίου και ράμπα σύνδεσης του κτιρίου με την παρακείμενη οδό, με την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία κλίση, προκειμένου να εξυπηρετεί και τα ΑΜΕΑ (5%).

Β) ΚΤΙΡΙΟ

Προκειμένου να λειτουργήσει το κτίριο, απαιτείται η κατασκευή μικρών τμημάτων τοιχοποιίας, η τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων κουφωμάτων και εξωτερικών κουφωμάτων από αλουμίνιο σε απόχρωση ξύλου, η δημιουργία χώρου κουζίνας, η δημιουργία WC με προθάλαμο για την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και WC για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ.

Ο χώρος εσωτερικά του κτιρίου θα επιστρωθεί με κεραμικά πλακίδια και οι επιφάνειες που δεν είναι ήδη επενδυμένες με λιθοδομή, θα επιχριστούν και θα χρωματιστούν με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσης. Οι επιλογές των χρωματισμών και των πλακιδίων θα είναι εναρμονισμένες με το ύφος του κτιρίου και θα επιλεγούν από την Υπηρεσία. Τέλος, τμήμα του δώματος στο οποίο σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί υγρομόνωση, θα μονωθεί με την επίστρωση ελαστομερών μεμβρανών, ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας από φύλλο αλουμινίου.

Η ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και τα σχέδια που την συνοδεύουν. Το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης θα συνδεθεί με τα υφιστάμενα κεντρικά δίκτυα που διέρχονται από την παρακείμενη οδό.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή προωθεί ενέργειες και δράσεις για την αποκατάσταση και την ανάδειξη τόσο του οικοπολιτιστικού αποθέματος της ενδοχώρας, όσο και της φυσιογνωμίας των οικισμών της, καταδεικνύοντας αφενός τη σημαντικότητά τους, όσον αφορά την τοπική οικονομία και αφετέρου, τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα από την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων της ενδοχώρας σε ένα ολοκληρωμένο θεματικά και χωρικά τουριστικό προϊόν, όπως γίνεται με το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Χερσονήσου»

copyright © Δήμος Χερσονήσου