main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Δήμος Χερσονήσου στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα τελευταία χρόνια, ένα σημαντικό κομμάτι του δημόσιου διαλόγου, όπως επίσης και η ενημέρωση των επισκεπτών σε ένα προορισμό έχει μετατοπιστεί από τα παραδοσιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης σε διάφορα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης.  Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter,  YouTube, κλπ) επιτρέπουν σήμερα την απευθείας επικοινωνία με τους πολίτες, επισκέπτες, καθώς και την εύκολη και ταχεία συγκέντρωση ιδεών και απόψεων.

Ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοπόρος σε θέματα επικοινωνίας, έχει ξεκινήσει από τις αρχές Δεκεμβρίου 2011 να έχει μια δυναμική παρουσία στα κυριότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό τόσο την αμεσότερη  επικοινωνία με τους δημότες του, όσο και με τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες που φιλοξενεί κάθε χρόνο.

Παράλληλα ο στόχος αυτής της διαδικτυακής παρουσίας του Δήμου Χερσονήσου είναι η έγκαιρη διοχέτευση πληροφοριών που σχετίζονται άμεσα με το Δήμο, όπως:

-            φωτογραφικό υλικό

-            videos και παρουσιάσεις κάθε δημοτικής ενότητας και χωριού

-            πληροφοριακά κείμενα για κάθε δημοτική ενότητα και χωριό

-            online ενημερώσεις για δράσεις και ενέργειες του Δήμου

Από την πρώτη μέρα της παρουσίασης του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ανταπόκριση του κοινού (μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες) ήταν ενεργή και άμεση, δημιουργώντας μια δυναμική διαδραστική μορφή επικοινωνίας.  Έχοντας ως δεδομένο τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, ο Δήμος Χερσονήσου θα συνεχίσει και θα εντατικοποιήσει τη διαδικτυακή του παρουσία με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο και επιμονή.

Διαδικτυακή Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Facebook: https://www.facebook.com/MunicipalityHersonissos
Twitter:  https://twitter.com/myhersonissos
YouTube: http://www.youtube.com/myhersonissos
Flickr: http://www.flickr.com/people/70934829@N02/

copyright © Δήμος Χερσονήσου