main img main img main img main img main img main img main img main img

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος Χερσονήσου αξιολογώντας τον μηχανολογικό εξοπλισμό τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, και πάντα στην προσπάθειά του να αποδώσει ποιοτικές υπηρεσίες καθαριότητας στους δημότες και επισκέπτες του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναζήτησε εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη των πολλαπλών και απαιτητικών αναγκών της καθαριότητας.

 

Η καθαριότητα, ο ευπρεπισμός κοινοχρήστων χώρων καθώς και η συντήρηση του πρασίνου, σε όλη την εδαφική περιφέρεια του νέου Δήμου, είναι υπηρεσίες αυξημένης έντασης εργασίας, με υψηλές απαιτήσεις στην τουριστική περίοδο τόσο σε οχήματα όσο και σε εργατικό προσωπικό. Με την απαγόρευση των προσλήψεων και την έλλειψη των μέσων, η αναζήτηση εξωτερικού συνεργάτη ήταν αναγκαιότητα για το Δήμο Χερσονήσου.

 

Μετά από αυστηρή κοστολόγηση των υπηρεσιών , κατάρτιση του προϋπολογισμού και τη λήψη των απαραίτητων κατά το νόμο αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου, προκηρύχθηκε διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός, που δημοσιεύτηκε στον ευρωπαϊκό και ελληνικό τύπο, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 11 εταιρείες, οι οποίες έλαβαν τεύχη δημοπράτησης και τελικά συμμετείχε μία, η οποία αναδείχθηκε μειοδότης με έκπτωση 3% (300.000 €). Με κάθε νόμιμη διαδικασία εξασφαλίστηκε η διαφάνεια, ο ανταγωνισμός και εξοικονομήθηκε όφελος πλέον του 1.000.000 € ετησίως, σε σχέση με το κόστος των ανάλογων υπηρεσιών του 2011 και μείωση του κόστους αποκομιδής κάτω από τα 50 €/τόνο (ΦΟ.Δ.Σ.Α 65 €/τόνο και Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. 120 €/τόνο).

 

Με την συνεργασία αυτή ο Δήμος μας, εξασφαλίζει και αποδίδει στην τοπική κοινωνία περίπου 120 θέσεις εργασίας, πλέον του υπηρετούντος προσωπικού του.

Επιπροσθέτως, ας επισημανθεί ότι όμοιες συνεργασίες υλοποιήθηκαν από τους πρώην Δήμους Μαλίων και Χερσονήσου τα τελευταία 15 χρόνια με άριστα αποτελέσματα.

copyright © Δήμος Χερσονήσου