main img main img main img main img main img main img main img main img

Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου

 

 

Χερσόνησος, 17  Ιουνίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Εγκρίθηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Χερσονήσου


Με την υπ’ αριθ. 579/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου, η οποία εκγρίθηκε με την αριθ. 6034/29-05-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καταρτίστηκε και ψηφίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητος.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, ως ο κατ’ εξοχήν τουριστικός προορισμός της Κρήτης αποδίδει μεγάλη σημασία στο περιβάλλον, την ολική καθαριότητα και την αισθητική εμφάνιση της περιοχής.

 

Οι ποιοτικοί στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων σε επίπεδο Δήμου είναι:

  • - Η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων
  • - Η πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και η μείωση της περιεκτικότητας  τους σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση)
  • - Η επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απόβλητα
  • - Η αξιοποίηση των αποβλήτων
  • - Η χρησιμοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα
  • - Η ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων, και
  • - Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού έτσι ώστε να υπάρχει, ενεργή συμμετοχή και ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε:


«Ο Δήμος Χερσονήσου, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Β. Πεδιάδας πρωτοπορεί στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στο πλαίσιο της επικείμενης τροποποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κρήτης, είχε εκπονήσει οριστική μελέτη για την κατασκευή μονάδων Μηχανική
Ανακύκλωσης των Στερεών Αποβλήτων και διαχείρισης – αξιοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος. Η μελέτη αυτή είναι προϋπολογισμού 40.000.000 € που θα προταθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Επίσης ο Δήμος Χερσονήσου έχει σχεδιαστεί και υλοποιεί την περίοδο αυτή, στοχευμένη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ), του οργανικού κλάσματος στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου