main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013, 2014

Χερσόνησος, 7 Ιανουαρίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013, 2014


Διενεργήθηκαν την Κυριακή 6 Ιανουαρίου 2013, σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εκλογές για την ανάδειξη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το χρονικό διάστημα  από  1/1/2013 μέχρι 31/8/2014, και εξελέγησαν:

 

Α. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Δανελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος
 2. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρος
 3. Λουράκη-Ψοφογιαννάκη Μαρία, Γραμματέας

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη

 1. Πλευράκης Εμμανουήλ
 2. Βασιλάκης Μιχαήλ
 3. Χειρακάκης Γεώργιος
 4. Φανουράκης Ζαχαρίας
 5. Χατζάκης Ευάγγελος
 6. Μουντράκης Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Ζερβάκη Ιωάννα
 2. Μεραμβελιωτάκης Γεώργιος
 3. Σέγκος Ιωάννης
 4. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ
 5. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη

 1. Βουράκης Ιωάννης
 2. Αργυράκης Νικόλαος
 3. Σέγκος Ιωάννης
 4. Φιλιππάκης Κων/νος
 5. Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ
 6. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Ζαχαριουδάκης Ιωάννης
 2. Μπαγουράκης Γεώργιος
 3. Κατσαμποξάκης Σπυρίδων
 4. Χατζάκης Ευάγγελος
 5. Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, κ. Γεώργιος Δανελάκης

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου