main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013, 2014

Χερσόνησος, 7 Ιανουαρίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1/1/2013 ΕΩΣ 31/8/2014 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Με την αριθ. 18/2012 απόφαση του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ορίσθηκαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Χερσονήσου, με θητεία από  1/1/2013 μέχρι 31/8/2014, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2011-2014) και συγκεκριμένες αρμοδιότητες, και είναι οι κάτωθι:

1. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξίας και Πολεοδομίας και κατά τόπο αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Χερσονήσου, ο κ. Ιωάννης Μαστοράκης,


2. Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεμάτων και Διαχείρισης της Δημοτικής Περιουσίας, ο κ. Εμμανουήλ Διαμαντάκης,


3. Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προστασίας του Πολίτη και Καθημερινότητας και κατά τόπο αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Μαλίων, ο κ. Σπυρίδων Κατσαμποξάκης,


4. Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας και κατά τόπο αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Γουβών, ο κ. Νικόλαος Σταυρουλάκης, και

 

5. Αντιδήμαρχος Πρωτογενή Τομέα και Καθαριότητας, ο κ. Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης.

 

Με την ίδια απόφασή του ο δήμαρχος ορίζει εντεταλμένο Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο Μακράκη για την άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής (δηλαδή εν τοις πράγμασι και στο πλαίσιο του άρθρου 88 του ΔΚΚ αναλαμβάνει άμισθος Αντιδήμαρχος με τοπική αρμοδιότητα).

 

Με προγενέστερη απόφαση του ο Δήμαρχος έχει ορίσει εντεταμένο Σύμβουλο για θέματα τουρισμού τον κ. Ιωάννη Ζαχαριουδάκη, Δημοτικό Σύμβουλο και εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Νεολαίας τον κ. Γεώργιο Μπαγουράκη, Δημοτικό Σύμβουλο.

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου