main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Χερσόνησος, 31 Δεκεμβρίου 2012

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Το Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕλΣυν.) έκρινε νόμιμη την υπογραφή συμβάσεων για τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.


Το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την αριθ. 3701/2012 απόφασή του, μετά από αίτηση ανάκλησης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και σχετική παρέμβαση του Δήμου Χερσονήσου, ανακάλεσε σχετική απόφαση του αρμόδιου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία εμπόδιζε την υπογραφή συμβάσεων.

 

Ύστερα από τα παραπάνω και μετά την έκδοση της απόφασης του 6ου Τμήματος του ΕλΣυν δεν κωλύεται πλέον η υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί η Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Το αρμόδιο τμήμα του ΕλΣυν με την απόφασή του, απέτρεψε βέβαιο κίνδυνο να ακυρωθεί η δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 από τους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και προσφέρει τεράστια συνδρομή και υποστήριξη στις εργαζόμενες μητέρες.

Επιπρόσθετα αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για την Ελληνική Κοινωνία, η χρηματοδότηση δομών από το ΕΣΠΑ συμβάλλει ουσιαστικά στην ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού και βοηθά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου