main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δημιουργία δικτύου πληροφοριακής σήμανσης στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου»

Χερσόνησος, 27 Δεκεμβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΘέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δημιουργία δικτύου πληροφοριακής σήμανσης στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου» στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) του Δήμου Χερσονήσου και έγκρισης των τεχνικών μελετών των δύο υποέργων του.  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Μηχανογράφησης ενέκρινε την υποβολή πρότασης για την εκτέλεση του έργου «Δημιουργία δικτύου πληροφοριακής σήμανσης στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου», στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του εγκριθέντος Ο.Σ.Α.Π.Υ. του Δήμου Χερσονήσου. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποέργα:

 

  1. «Προμήθεια εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και ανάπτυξης γεωχωρικής βάσης δεδομένων και προμήθεια Σημείων Ενημέρωσης Κοινού (Infokiosks)», συνολικού προϋπολογισμού 120.699,90€ συμπ. του ΦΠΑ. Αφορά την προμήθεια υλικού (hardware και software) Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος και σημείων ενημέρωσης κοινού (infokiosks) για τη δημιουργία γεωχωρικής  βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί αφενός  για την ορθολογικότερη διαχείριση φυσικών και οικο-πολιτιστικών πόρων και αφετέρου για την προβολή της ενδοχώρας του Δήμου Χερσονήσου, ως τουριστικού προορισμού, μέσω της κατασκευής ψηφιακών θεματικών χαρτών δημοσιεύσιμων στο διαδίκτυο, με πρωταρχικό στόχο τη διευκόλυνση των περιηγητών της περιοχής και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, και
  2.  «Προμήθεια θεματικών πινακίδων προσανατολισμού και άλλων πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης», συνολικού προϋπολογισμού 54.292,00€ με ΦΠΑ. Το υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια:

 

a)      Θεματικών πινακίδων προσανατολισμού οι οποίες θα τοποθετηθούν εντός των οικισμών εκείνων της ενδοχώρας του Δήμου, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα ενιαίο σύνολο επισκέψιμων βυζαντινών εκκλησιών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον καθ’ υπόδειξη της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.) αλλά και άλλων σημείων πολιτιστικού η φυσιολατρικού ενδιαφέροντος.

b)      Πληροφοριακών πινακίδων που θα τοποθετηθούν μπροστά από κάθε σημείο ενδιαφέροντος καθώς και

c)       Πινακίδες κατεύθυνσης για τα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος της ενδοχώρας του Δήμου, που θα τοποθετηθούν στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στα σημεία που απαιτείται.

 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Πρόκειται για τη δημιουργία ενός σύνθετου δικτύου πληροφοριακής σήμανσης για τους επισκέπτες της ενδοχώρας του Δήμου. Η σήμανση που προτείνεται έχει στόχο να πληροφορήσει τον επισκέπτη των οικισμών της ενδοχώρας για τα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός των οικισμών, όπως την παρουσία βυζαντινών και νεότερων μνημείων εντός του συνεκτικού τμήματος του οικισμού και σε μια ακτίνα περίπου 2 χιλιομέτρων γύρω από αυτό και για τις πιθανές διαδρομές περιήγησης μεταξύ αυτών των σημείων. Το έργο αυτό αφορά κυρίως στην ανάπτυξη της Υπαίθρου, στην αύξηση επισκεψιμότητας της ενδοχώρας μέσω της δημιουργίας τουριστικών υποδομών καθώς και στην αξιοποίηση και ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου