main img main img main img main img main img main img main img main img

Υποβολή προτάσεων του Δήμου Χερσονήσου για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών

Χερσόνησος, 20 Δεκεμβρίου  2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων του Δήμου Χερσονήσου για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με απόφασή του, υποβάλλει πρόταση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με συγκεκριμένες ανάγκες  των υπηρεσιών του για πρόσληψη κυρίως επιστημονικού προσωπικού, στο πλαίσιο της κινητικότητας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα (ν. 4093/2012).

 

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο πρώτος Δήμος της Κρήτης, ο οποίος εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του ν. 4093/2012 για την κινητικότητα των υπαλλήλων, καταγράφει τις ανάγκες του σε προσωπικό, προκειμένου αφ’ ενός να συμβάλλει στην απασχόληση και την απορρόφηση προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. που ήδη τέθηκε σε διαθεσιμότητα και αφ’ ετέρου να μπορέσει να ασκήσει τις νέες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει  από 1/1/2013 σε κρίσιμους τομείς, όπως ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και η κοινωνική πολιτική, βασικών για την εξυπηρέτηση και ενίσχυση των δημοτών.

 

Συγκεκριμένα ο αριθμός του προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο που ζητά ο Δήμος Χερσονήσου είναι:

  • Μία (1) θέση ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
  • Μία (1) θέση ΠΕ6 Tοπογράφων Μηχανικών
  • Μία (1) θέση ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Μία (1) θέση ΠΕ  Γεωλόγων
  • Μία (1) θέση ΠΕ  Κοινωνιολόγων
  • Μία (1) θέση ΤΕ2  Κοινωνικών Λειτουργών
  • Μία (1) θέση ΔΕ  Διοικητικών – Λογιστικών
  • Μία (1) θέση ΔΕ  Διοικητικών

Το αίτημα του Δήμου Χερσονήσου, θα εξετασθεί από το Τριμελές Συμβούλιο του άρθρου 5 παρ.3 του ν. 4024/2011.

copyright © Δήμος Χερσονήσου