main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας

Χερσόνησος, 14 Δεκεμβρίου  2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας


Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου με  αριθ.  57/2011 της 15ης Φεβρουαρίου  2011 σχετικά με την συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στους ΟΤΑ υποδοχής κοινωνικής εργασίας, στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, για την  παροχή κοινωφελούς εργασίας, του  άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο του Ν. 3904/2010 εξεδόθη Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών-Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Προνοίας-Υγείας-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  με αριθ. 40830οικ/12-11-2012 για την εφαρμογή του θεσμού παροχής κοινωφελούς εργασίας.

 

Οι τομείς απασχόλησης στο  Δήμο Χερσονήσου θα είναι οι διάφορες υπηρεσίες του Δήμου και ιδίως:

 

1) H Υπηρεσία  καθαριότητας

2) Η Υπηρεσία πρασίνου

3) Η  Τεχνική Υπηρεσία

4) Γενικών Καθηκόντων

5) Η Διοικητική Υπηρεσία

6) Υδραυλικές και Ηλεκτρολογικές εργασίες

7) Υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης και ανταποδοτικών τελών

8) Υπηρεσία Υγείας Πρόνοιας

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου