main img main img main img main img main img main img main img main img

Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2013-2016 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ) τροποποιείται μόλις έγινε νόμος του κράτους

Χερσόνησος, 14 Νοεμβρίου 2012

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:   Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2013-2016 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ) τροποποιείται μόλις έγινε νόμος του κράτους. 

 

Θαυμάστε παράδειγμα Χρηστής Διοίκησης και αποτελεσματικής νομοθετικής εξουσίας. Η Βουλή των Ελλήνων, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας 07 Νοεμβρίου 2012 ψήφισε το νομοσχέδιο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και ο Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) δημοσιεύτηκε της 12η Νοεμβρίου 2012.

 

Στις 9 Νοεμβρίου 2012, μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος εξέδωσε ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  (ΦΕΚ 224/12-11-2012, Τεύχος Α’) «Επιμέρους ρυθμίσεις επί των επειγόντων μέτρων εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016.»

 

 

Αρχείο Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

ΦΕΚ Α 224/12.11.2012

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου