main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανάθεση εκπόνησης Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις Κάτω Γούβες και Οικισμούς Κοκκίνη Χάνι - Βαθειανού Κάμπου

Χερσόνησος, 29 Οκτωβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκπόνησης Μελετών  Γεωλογικής Καταλληλότητας για τις Κάτω Γούβες και Οικισμούς Κοκκίνη Χάνι - Βαθειανού Κάμπου


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Οκτωβρίου 2012 και μετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ) του Δήμου, αποφάσισε την έναρξη της κατά νόμο διαδικασίας, προκειμένου να αναθέσει τις Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας για τα σχέδια Πόλης Κοκκίνη Χάνι-Βαθειανού Κάμπου και Κάτω Γουβών. Οι μελέτες αυτές προϋπολογισμού 39,000,00 € και 47.543,17 € αντίστοιχα, θα χρηματοδοτηθούν από πιστώσεις ΣΑΤΑ (Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και αποτελούν βασική προϋπόθεση για την έγκριση των Πολεοδομικών Μελετών  που βρίσκονται στο ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής).

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, δήλωσε: «Η χωροταξία και η Πολεοδομία, για τη σημερινή Δημοτική Αρχή, αποτελούν τομείς πρώτης προτεραιότητας. Η οργάνωση του χώρου είναι πλήρως συνυφασμένη με την ανάπτυξη μιας περιοχής. Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός, ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δεσμεύονται  οικονομικοί πόροι για τη σύνταξη βασικών μελετών βασική προϋπόθεση, προκειμένου προχωρήσει η έγκριση των Πολεοδομικών Μελετών  Κάτω Γουβών και Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανός Κάμπος.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου