main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού

Χερσόνησος, 22 Οκτωβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, συμμετείχε στις εργασίες του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που διεξήχθη στο Ηράκλειο Κρήτης (19-21/10/2012) και το Σάββατο 20 Οκτωβρίου παρουσίασε, μαζί με το στέλεχος του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου κ. Ελένη Μαραγκάκη, το θέμα: Χάρτα Εθελοντισμού του Δήμου Χερσονήσου. Η εν λόγω χάρτα, έχει αναδειχθεί ως «καλή πρακτική» σε πανελλήνιο επίπεδο, στο πλαίσιο της διαδικασίας «ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ», που έχει θεσπίσει η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

 

 

 

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου