main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνάντηση Δημάρχου Χερσονήσου με τους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου

Χερσόνησος, 18 Οκτωβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Συνάντηση Δημάρχου Χερσονήσου με τους Βουλευτές του Νομού Ηρακλείου

Την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε ουσιαστική, διαλογική συζήτηση με το σύνολο των βουλευτών του Νομού, έπειτα από πρόσκληση του Δημάρχου Χερσονήσου, προκειμένου να αναδειχτούν, να συζητηθούν και να προωθηθούν  για επίλυση θέματα που απασχολούν το Δήμο.

Σε συνέχεια της συνάντησης έγινε κωδικοποίηση ανά Υπουργείο  του συνόλου της θεματολογίας που αναδείχθηκε και συζητήθηκε. Τα συγκεκριμένα προβλήματα και δράσεις που συζητήθηκαν και τεκμηριώθηκαν, θα διαβιβαστούν στους κ.κ. βουλευτές προκειμένου στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου να αναδειχθούν και να προωθηθούν για επίλυση.

Ενδεικτικά η θεματολογία συζήτησης παρουσιάζεται παρακάτω:

Υπουργείο Εσωτερικών

 • Δημοτικά Ταμιευτήρια
 • Οριστικοποίηση & Δημοσίευση των Αποτελεσμάτων της Γενικής Απογραφής πληθυσμού & κατοικιών του 2011, αναφορικά με τον μόνιμο και τον ad hoc (πραγματικό) πληθυσμό
 • Διαχείριση  Απορριμμάτων. ΕΜΑΚ & Μονάδα Κομποστοποίησης.  Χρηματοδότηση Πιλοτικής Εφαρμογής Συστήματος “Pay As You Throw”
 • Χρηματοδότηση (Δανειοδότηση) των Δήμων Από την Ευρωπαϊκή  Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
 • Επαναφορά του Τέλους  Παρεπιδημούντων και του Τέλους εκδιδομένων Λογαριασμών σε ποσοστό 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων (Τροποποίηση του νόμου 3756/2009, άρθρο 23, ΦΕΚ Α’ 53, 31/03/2009)
 • Διατήρηση & Λειτουργία Κρατικών υπηρεσιών  στο Δήμο Χερσονήσου για την εξυπηρέτηση των πολιτών : ΔΟΥ, ΙΚΑ, Ειρηνοδικείο, ΔΕΗ, Αστυνόμευση περιοχής

Υπουργείο Περιβάλλοντος  Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής   (ΥΠΕΚΑ)

 • Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός (Χωροταξική θεώρηση)
 • Έργα Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Πίνακας ΔΕΥΑΧ)
 • Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό
 • Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΒΙΤΑ)
 • Χρηματοδότηση για την εφαρμογή του Σχεδίου Στρατηγικής για την Ενέργεια (Σύμφωνο των Δημάρχων, Πράσινος Δήμος)
 • Σύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης για την έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών (ΠΑΒΓ), σύμφωνα με το εγκεκριμένο  ΣΧΟΟΑΠ και την πρόταση του Δήμου Χερσονήσου.

 

Υπουργείο Τουρισμού  

 • Σχέδιο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΒΙΤΑ) : Στήριξη – Χρηματοδότηση
 • Τροποποίηση  ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου Τουρισμού
 • Παραχώρηση χρήσης κτηριακών εγκαταστάσεων στο Δήμο Χερσονήσου  των «ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ» και του Ξεν/χείου  «ΞΕΝΙΑ - ΗΛΙΟΣ» στο Κοκκινη Χάνι  ( Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων)
 • Πρόβλημα Τρίτροχων στο σύνολο του Δήμου Χερσονήσου  

Υπουργείο Οικονομικών  

 • Δημοτικά Ταμιευτήρια
 • Τέλη Παρεμπιδημούτων
 • Χρηματοδότηση  Δανειοδότηση ΟΤΑ από ΕΤΕπ
 • Δημοτικό Ομόλογο
 • Αξιοποίηση Έκτασης ΠΑΒΓ
 • Λειτουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για Φορολογικές Υπηρεσίες

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 • Σύνταξη Μελέτης και χρηματοδότηση του έργου « Δρομολόγηση μέσου Σταθερής Τροχιάς Ηρακλείου - Χερσονήσου» (Φορείς Υλοποίησης: Δήμοι Ηρακλείου – Χερσονήσου, Υπεραστικό ΚΤΕΛ, Σύνδεσμος  Τουριστικών Πρακτόρων, Ένωση Ξενοδοχείων κ.τ.λ.)
 • Υπογραφή Σύμβασης « Οδικές Προσβάσεις Μαλίων στο ΒΟΑΚ»
 • Ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007- 2014 «Μελέτη Ανισόπεδου Κόμβου Μοχού στο ΒΟΑΚ»
 • Προκήρυξη μελετών  «Μελέτη πλήρους κόμβου Μαλίων στο ΒΟΑΚ» & «Μελέτη Περιφερειακής Οδού Μαλίων»  από τη Διεύθυνση  Μελετών Έργων Οδοποιίας  (ΔΜΕΟ)  του Υπουργείου
 • Μελέτη πλήρους κόμβου στην περιοχή του Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου
 • Μελέτη συνδετήριου κόμβου της επαρχιακής οδού Επισκοπής με τον ΒΟΑΚ  στη θέση Καρτερός του Δήμου Χερσονήσου
 • Μελέτη και Χρηματοδότηση του έργου « Εγκαταστάσεις επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών λεκάνης απορροής Αποσελέμη»
 • Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Ύδρευσης Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα του Αποσελέμη
 • Ένταξη τοπικών δράσεων χρηματοδότησης στην υπό εκπόνηση μελέτη του  ΥΠΟΜΕΔΙ για την ολοκλήρωση του φράγματος Αποσελέμη (Μελέτη «σκούπα»), όπως:
 1. Χρηματοδότηση προγράμματος μεταφοράς των κατοίκων του οικισμού Σφενδυλίου
 2. Αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών  με την ευρύτερη περιοχή της «Λαγκάδας»
 3. Εκπόνηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (ΤΑΠ)
 4. Χρηματοδότηση κατασκευής συγκεκριμένων τοπικών έργων 

 

 • Νομοθετική Ρύθμιση για τρίτροχα και τετράτροχα οχήματα  

copyright © Δήμος Χερσονήσου