main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αποφάσισε το πρόσφατο Έκτακτο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αναστέλλει τη λειτουργία των Υπηρεσιών του την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012 για την αντιμετώπιση της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι της χώρας.

 

Ταυτόχρονα τις ημέρες αυτές ο Δήμαρχος Χερσονήσου  κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης , συμμετέχει στη Συγκέντρωση – Πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών και στη Βουλή που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Με αφορμή την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αυτών, ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

 

«Η αντικειμενική αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στο ελάχιστο στην καταβολή ανταποδοτικών τελών, η μονομερής απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες περικοπές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της τάξης του 30% και η απροθυμία της Κυβέρνησης να μεταφέρει τους παρακρατηθέντες πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) οδηγούν, σύντομα, στην αναστολή λειτουργίας των Δήμων.


Η σοβαρότητα της κατάστασης υπαγορεύει την επιλογή μορφών αγώνα, που μπορεί να δημιουργούν ταλαιπωρία και πρόσκαιρη αναστάτωση των πολιτών, αλλά είναι η μοναδική επιλογή, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα που θα επέλθουν με την οριστική διακοπή λειτουργίας των Δήμων, λόγω έλλειψης πόρων.


Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Τ.Α. σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και παροχής υπηρεσιών και αγαθών βασικών για την καθημερινή λειτουργία των πολιτών είναι ουσιαστικός και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από το κράτος.


Οι Δήμοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και της Κυβέρνησης.»

 

 

 


 


copyright © Δήμος Χερσονήσου