main img main img main img main img main img main img main img main img

Διάθεση οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας

Χερσόνησος, 22  Απριλίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Διάθεση οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας

 

Αναφορικά με το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών για τη μη διάθεση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου Χερσονήσου στον Κεντρικό Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ, θέλω να κάνω γνωστά τα παρακάτω:

 

Ο Δήμος Χερσονήσου πάντα ανταποκρίνεται έγκαιρα και με υπευθυνότητα σ’ όλες εκείνες τις τυπικές υποχρεώσεις του, που απορρέουν από ουσιαστικές διατάξεις νόμων.

 

Ειδικότερα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΥΑ 747/2010 (ΦΕΚ 2043/ΤΒ’/2010)  για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων», ο Δήμος Χερσονήσου ανελλιπώς αποστέλλει, εμπρόθεσμα, το σύνολο των οικονομικών στοιχείων στο ΥΠΕΣ και την ΕΕΤΑΑ.

 

Μετά την έντονη και δικαιολογημένη αντίδρασή μας προς το ΥΠΕΣ και το αρμόδιο τμήμα, διαπιστώθηκε, ότι ενώ ο Δήμος μας απέστειλε εμπρόθεσμα το σύνολο των οικονομικών στοιχείων, για καθαρά τεχνικούς λόγους του συστήματος του ΥΠΕΣ, δεν καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων .

 

Με την ευκαιρία θέλω να τονίσω, ότι η διοικητική αυτοτέλεια και η οικονομική αυτοδυναμία των ΟΤΑ έχουν καταλυθεί κατά παράβαση του Συντάγματος. Η διαπιστωμένη και επαναλαμβανόμενη παρακράτηση θεσμοθετημένων πόρων των Δήμων από την Κεντρική Διοίκηση και η μη αντιστοίχηση των πόρων με τις ασκούμενες αρμοδιότητες απ’ αυτούς, έχουν ουσιαστικά ακυρώσει  το ρόλο και τη λειτουργία τους.

 

Το οικονομικό παρατηρητήριο των ΟΤΑ, οι έλεγχοι σκοπιμότητας και η διαπιστωμένη έλλειψη οικονομικών πόρων, δεν βοηθούν στην αποτελεσματική λειτουργία των Δήμων.

 

Συνιστάται, επομένως, στο Υπουργείο Εσωτερικών να δείξει περισσότερη υπευθυνότητα. Επιβάλλεται εξ άλλου από τις περιστάσεις, αντί να απειλεί με κυρώσεις και δεσμεύσεις πόρων, για πράξεις και παραλείψεις για τις οποίες δεν ευθύνονται οι Δήμοι τις χώρας, να ελέγξει και να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της βάσης οικονομικών στοιχείων.

 

 

Ζαχαρίας Δοξαστάκης

Δήμαρχος Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου