main img main img main img main img main img main img main img main img

Ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελ. Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.708.953,39 €

Χερσόνησος, 18 Απριλίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Ένταξη και χρηματοδότηση της Πράξης «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 1.708.953,39 €


Με την αριθ. 493/16.04.2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΕΟΒ), εντάχθηκε η πράξη «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων» στον άξονα προτεραιότητας  «07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.708.953,39 €.


Η προτεινόμενη πράξη προβλέπει τη διαμόρφωση πεζοδρομίων στην κεντρική οδό των Μαλίων –της Ελευθερίου Βενιζέλου- και στοχεύσει στη μετατροπή της σε μία οδό αστική και φιλική προς τους πεζούς. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, μετατροπή τους σε πλήρως προσβάσιμα σε ΑΜΕΑ , εγκατάσταση κατάλληλου φωτισμού και αναγκαίου αστικού εξοπλισμού, δενδροφύτευση και δημιουργία εσοχών για στάση οχημάτων με στόχο την ορθότερη εξυπηρέτηση του οικισμού.


Οι εργασίες που θα υλοποιηθούν βάσει της τεχνικής μελέτης είναι:

 

  1. Υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η προς ανάπλαση οδός αποτελεί τον κεντρικότερο και εμπορικότερο δόμο του οικισμού και η υπογειοποίηση του δικτύου θα συμβάλλει τα μέγιστα στην αισθητική αναβάθμιση του δρόμου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την υπογειοποίηση των δικτύων ανέρχεται  σε 299.802,19 €
  2. Καθαίρεση υφισταμένων πεζοδρομίων και ανακατασκευή αυτών
  3. Ανακατασκευή των φρεατίων ύδρευσης και προσαρμογή των φρεατίων αποχέτευσης
  4. Πλακόστρωση πεζοδρομίων
  5. Δημιουργία εσοχών στάσης οχημάτων για την αποφυγή της παρεμπόδισης της κυκλοφορίας επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου
  6. Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων επί των  πεζοδρομίων
  7. Φύτευση δέντρων και θάμνων επί των πεζοδρομίων
  8. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού επί των πεζοδρομίων
  9. Δημιουργία διαβάσεων πεζών και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για την αποφυγή πτώσεων
  10. Αντικατάσταση παλαιών αγωγών ύδρευσης του εσωτερικού δικτύου

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: Το όραμα του Δήμου Χερσονήσου, όπως αυτό καταγράφεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του για την περίοδο 2011-2014, είναι η ανάδειξή του σε «Οικονομικό, Τουριστικό και Πολιτιστικό πόλη ανάπτυξης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, ο Δήμος Χερσονήσου ενεργεί με γνώμονα τον άνθρωπο και το περιβάλλον, το οποίο αποδεικνύει εμπράκτων μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όπου προβλέπονται σημαντικές δράσει για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, οι οποίες στοχεύουν στην εξασφάλιση ενός ιδανικότερου αστικού ιστού στην περιοχή του Δήμου. Η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου είναι ο κεντρικός δρόμος εντός του οικισμού των Μαλίων. Τα υφιστάμενα πεζοδρόμια βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Με το έργο που θα κατασκευαστεί αναβαθμίζεται η περιοχή και η οδός γίνεται φιλική προς τους πεζούς.»

 


 

copyright © Δήμος Χερσονήσου