main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση υπογραφής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προμήθεια από το Δήμο Χερσονήσου φωτιστικών LED αστικού-οδικού φωτισμού»

 

 

 

 

Χερσόνησος, 12 Μαρτίου  2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Έγκριση υπογραφής σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την προμήθεια από το Δήμο Χερσονήσου φωτιστικών LED αστικού-οδικού φωτισμού»


Το ΣΤ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αριθ. 32/2013 πράξη του, έλεγξε τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου του σχεδίου σύμβασης με αντικείμενο την από το Δήμο Χερσονήσου προμήθεια φωτιστικών LED αστικού-οδικού φωτισμού, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 673.001,00 Ευρώ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν. 3852/10.   Το ΕλΣ με την πράξη του (32/2013) έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης.

 

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Δήμος Χερσονήσου θα προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία «ΔΟΛΑΨΑΚΗΣ Α.Ε.» και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου.

 

Με το εν λόγω έργο υλοποιώντας δράσεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Χερσονήσου οι οποίες έχουν εγκριθεί και ενταχθεί στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» για την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Στόχος μας είναι πέραν της αυτονόητης υποχρέωσης και προσπάθειας να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, να καταστήσουμε την περιοχή μας και το Δήμο μας «πράσινο»

copyright © Δήμος Χερσονήσου