main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ"

 

 

 

Χερσόνησος, 21 Φεβρουαρίου2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου ενέκρινε κατάθεση πρότασης στην Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστική Πρωτοβουλία «EUROPEAN RETURN FUND» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) ως εταίρος στο Πρόγραμμα «STRATEGIES FOR SUSTAINABLE RETURN» (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ).

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Φεβρουαρίου 2013, ενέκρινε κατάθεση πρότασης μετά από ανοιχτή προκήρυξη στην Ευρωπαϊκή Ανταγωνιστική Πρωτοβουλία «EUROPEAN RETURN FUND» (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) της Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικής Πρωτοβουλίας ως εταίρος στο Πρόγραμμα «STRATEGIES FOR SUSTAINABLE RETURN» (ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ).

Σκοπός του προγράμματος «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» είναι η συλλογή των μεθόδων επαναπατρισμού των θυμάτων trafficking σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, την ανταλλαγή γνώσεων για τη διαχείριση των μεταναστευτικής ροής στην Ευρώπη, την προώθηση καλών πρακτικών, τον εντοπισμό των προβλημάτων που παρατηρούνται στα κέντρα απέλασης και τις πιθανές λύσεις αυτών. Η TAMPEP ONLUS ITALIA ΜΚΟ από την Ιταλία είναι αρχηγός εταίρος του προγράμματος και συνολικός προϋπολογισμός για το Δήμο Χερσονήσου είναι 31.070 ευρώ, εκ των οποίων το 90% καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Γενικών Εσωτερικών Υποθέσεων, Γενική Διεύθυνση Γ’ Μετανάστευση και Σύνορα και το υπόλοιπο 10% από πόρους του αρχηγού-εταίρου.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσια της Κοινωνικής του Πολιτικής υλοποιεί δράσεις που προωθούν την Ισότητα των Δύο Φύλων καθώς και τη στήριξη των αδυνάμων, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα 2011-2014. Διαθέτει προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία όπως το πρόγραμμα lend@hand με θέμα την παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων, που έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενημέρωση για θέματα trafficking καθώς και το πρόγραμμα SPIRE της κλάσης ΔΑΦΝΗ ΙΙΙ, που είχε σαν σκοπό την αναγνώριση και την ευαισθητοποίηση για την ενδοοικογενειακή κακοποίηση σε απομακρυσμένες περιοχές

copyright © Δήμος Χερσονήσου