main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠΧΣΑΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Φεβρουαρίου 2013 ενέκρινε με την υπ. αριθ. 41/2013 απόφασή του τη Γνωμοδότηση-προτάσεις-παρατηρήσεις για τη μελέτη Ρυθμιστικού Σχεδίου και προγραμμάτων προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήματος Ηρακλείου - Β' Φάση καθώς και με την υπ. αριθ. 42/2013 τη Γνωμοδότηση του Δήμου Χερσονήσου για τη φάση Α1 «Μελέτη Αναθεώρησης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) Περιφέρεια Κρήτης.

 

Δείτε εδώ τη Μελέτη για τη Β' Φάση του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ηρακλείου

 

http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4097%3A2012-12-11-12-10-24&catid=310%3A2012-01-15-01-04-53&lang=el&Itemid=574

 

 

Διαβάστε εδώ τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου