main img main img main img main img main img main img main img main img

14/04/2008, 25ωρα εκαιπευτικά προγράμματα στο Δήμο Χερσονήσου από ΝΕΛΕ Ηρακλείου και Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

 

Ο Δήμος Χερσονήσου -Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής- θα ξεκινήσει έως αρχές Μαΐου δύο (2) επιμορφωτικά προγράμματα (αγωγής υγείας και διαιτολογίας-διατροφής) διάρκειας 25 ωρών το καθένα, στο πλαίσιο της διαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ) Ηρακλείου με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου