main img main img main img main img main img main img main img main img

03/10/2008, Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την Εκτέλεση του έργου ολοκλήρωση διαμόρφωσης Πεζοδρομίων και φωτισμού επί της οδού Ελ. Βενιζέλου

 

Θέμα 1º :

 

  • Περί εγκρίσεως ή μη του πρακτικού δημοπρασίας για την Εκτέλεση του έργου ″ολοκλήρωση διαμόρφωσης Πεζοδρομίων και φωτισμού επί της οδού Ελ. Βενιζέλου″.

 

Αριθμός απόφασης 336 / 2008

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου