main img main img main img main img main img main img main img main img

Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας στο Δήμο Χερσονήσου

Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας...ένα υπέροχο "ταξίδι" ξεκινά στο Δήμο Χερσονήσου με την βοήθεια των ανθρώπων της Περιφέρειας που σκοπό έχει την πρόληψη για το καρκίνο του μαστού!!! Βοηθήστε στην διάχυση του μυνήματος, βοηθήστε στην αφύπνιση των γυναικών για την πρόληψη που σώζει ζωές!!!!

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου