main img main img main img main img main img main img main img main img

Τελετή Βράβευσης Προγράμματος «Καλές Πρακτικές στους Δήμους της Ελλάδας» & Εναρκτήρια Εκδήλωση του Προγράμματος «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας της Χρηστής Διακυβέρνησης»

copyright © Δήμος Χερσονήσου