main img main img main img main img main img main img main img main img

Προέγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: "Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι.Μ. Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν"

copyright © Δήμος Χερσονήσου