main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατεύσιμων Κλάσεως 2016, στις Στρατολογικές Υπηρεσίες για κατάθεση Δελτίου Απογραφής

copyright © Δήμος Χερσονήσου