main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση του Κου Ι. Σέγκου με την τοποθέτησή του σαν Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου ΠΕΔ Κρήτης

copyright © Δήμος Χερσονήσου