main img main img main img main img main img main img main img main img

7ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου 21-28 Οκτωβρίου 2017

Η υποβολή των συμμετοχών πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι και την ΤΡΙΤΗ  20  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

copyright © Δήμος Χερσονήσου