main img main img main img main img main img main img main img main img

5089/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

copyright © Δήμος Χερσονήσου