main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΟΣΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

copyright © Δήμος Χερσονήσου