main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής

Απόφαση 163/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου