main img main img main img main img main img main img main img main img

Περί αναπροσαρμογής και εναρμόνισης των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Χερσονήσου, για το έτος 2012

copyright © Δήμος Χερσονήσου