main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανάρτηση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ΙΔΟΧ

 

Η αρ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ /ΕΠΣ/ΤΔΟΤΥ/90219/61573/1043/370/02-03-2018 προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για την εκτέλεση του 7ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «ΓΟΥΡΝΕΣ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» [Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020]

copyright © Δήμος Χερσονήσου