main img main img main img main img main img main img main img main img

Προκήρυξη 1E/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017)

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

 

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα με τη σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

copyright © Δήμος Χερσονήσου