main img main img main img main img main img main img main img main img

Βεβαίωση για ακίνητο που βρίσκεται εντός/εκτός ορίων οικισμού

 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

  1. Πρωτότυπο Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν με απόσπασμα χάρτη ορίων οικισμού ή οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένη την θέση της ιδιοκτησίας και χωριστή εμβαδομέτρηση κτισμάτων για περιπτώσεις ηλεκτροδότησης.

Στην υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού που συντάσσει το Τοπογραφικό θα πρέπει να δηλώνει αν η ιδιοκτησία είναι εντός ή εκτός των ορίων του οικισμού.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου