main img main img main img main img main img main img main img main img

Βεβαίωση παραχώρησης

 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

  1. Δηλωτικό παραχώρησης
  2. Πρωτότυπο Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν με απόσπασμα χάρτη ορίων οικισμού ή οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένη την θέση της ιδιοκτησίας.

 

 Η παρούσα βεβαίωση χορηγήται εφόσον έχουν παραχωρηθεί τα αντίστοιχα τμήματα σε κοινή χρήση.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου