main img main img main img main img main img main img main img main img

Βεβαίωση για πρόσωπο σε διαμορφωμένο δρόμο

 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

  1. Τίτλος ιδιοκτησίας
  2. Πρωτότυπο Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν με απόσπασμα χάρτη ορίων οικισμού ή οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένη την θέση της ιδιοκτησίας.
  3. Δηλωτικό ρυμοτομίας (όπου χρειάζεται).

copyright © Δήμος Χερσονήσου