main img main img main img main img main img main img main img main img

Βεβαίωση για χαρακτηρισμό δρόμου

 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

  1. Πρωτότυπο Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν με απόσπασμα χάρτη ορίων οικισμού ή οδοιπορικό σκαρίφημα με σημειωμένη την θέση της ιδιοκτησίας.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου