main img main img main img main img main img main img main img main img

Άνοιγμα μερίδας δημότη – μεταφορά από πατρική μερίδα

 

Η απόσπαση του ενδιαφερόμενου από την πατρική μερίδα πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει γάμος του ενδιαφερόμενου.

 

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου

 

Άνοιγμα μερίδας δημότη από μεταδημότευση

 

 1. Αίτηση μεταδημότευσης του ενδιαφερομένου
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 3. Πιστοποιητικό για μεταδημότευση στο Δήμο Χερσονήσου
  • οικογενειακής κατάστασης εφόσον είναι έγγαμος
  • γέννησης εφόσον είναι άγαμος
 4. Βεβαίωση για την μόνιμη κατοικία του στα όρια του Δήμου τα τελευταία δύο χρόνια
 5. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι έγγαμος προσκομίζεται και ληξιαρχική πράξη γάμου.

 

Για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει πρέπει να κατατεθεί ξεχωριστή αίτηση.

copyright © Δήμος Χερσονήσου