main img main img main img main img main img main img main img main img

Διόρθωση κυρίου ονόματος


  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου.
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης στην οποία να έχει καταχωρηθεί το κύριο όνομα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται :

 

  • Βεβαίωση εφημερίου ή οικείου θρησκευτικού λειτουργού τεμένους ή συναγωγής
  • Υπεύθυνη δήλωση για τη διόρθωση 

copyright © Δήμος Χερσονήσου