main img main img main img main img main img main img main img main img

Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

 

Για ανήλικο :

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του γονέα
  • Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Πρόσφατη φωτογραφία.

 

Εάν το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί για έκδοση διαβατηρίου η φωτογραφία πρέπει να είναι όμοια και των ιδίων διαστάσεων με αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση διαβατηρίου.

 

Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας).

 

Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.

 

Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας

 

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
  2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
  3. Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου

copyright © Δήμος Χερσονήσου