main img main img main img main img main img main img main img main img

Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης και Εντοπιότητας

 

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης και Εντοπιότητας απαιτείται μόνο:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου